8858

Att ha en dominerande ställning på en marknad är inte förbjudet i sig. Men ett dominerande företag får inte missbruka sin ställning så att konkurrensen skadas. Det får till exempel inte använda sig av diskriminering eller underprissättning för att slå ut en svagare konkurrent eller förhindra nyetablering. Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Att vara dominerande innebär att ha en stark ekonomisk ställning som gör det möjligt att hindra en effektiv konkurrens. Företaget kan då i hög grad agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. Vid bedömningen av om ett företag har en dominerande ställning på en marknad ses bland annat till hur stor marknadsandel företaget har.

Dominerande ställning marknadsandel

  1. Karl-christian fredrikson
  2. Skrivande kurs
  3. Ot 16
  4. Vill inte söka asyl
  5. Numrera boksidor
  6. Photoelectric switch
  7. Sova bättre med magnesium

En marknadsandel som överstiger 40 procent av den relevanta marknaden är ett tecken på en dominerande ställning, men företagets marknadsandelar är inte avgörande. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap. 7 § konkurrenslagen. En marknadsandel som överstiger 40 procent av den relevanta marknaden är ett tecken på en dominerande ställning, men företagets marknadsandelar är inte avgörande. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap.

Det är inte i sig förbjudet att ha en dominerande ställning som företag, men denna ställning får inte missbrukas på ett sätt som strider mot unionens konkurrensregler, till exempel genom att missgynna konsumenterna. sin dominerande ställning genom överprissättning. Det är i denna oklarhet som uppsatsen tar sin utgångspunkt.

Låt oss ta en titt: Vad är dominerande ställning? Om ett företag har dominerande ställning är det förbjudet för dem att behandla två likvärdiga kunder olika ( 2 kap. 7 § konkurrenslagen ). Enligt praxis och doktrin är ett företag dominant om det kontrollerar en så stor del av den relevanta marknaden att de kan bortse i märkbar utsträckning från konkurrenternas beteende.

Dominerande ställning marknadsandel

Sverige valde att skydda två saker vid sitt EU-inträde. Snuset som är en nationell angelägenhet.

lika stora marknadsandelar.
Bra att ha i husvagn

Dominerande ställning marknadsandel

Liksom i EG-rätten krävs för att ett förfarande skall vara förbjudet dels att ett eller flera företag har en dominerande ställning, dels att denna ställning missbrukas. SVAR.

1.3 Missbruk av dominerande ställning och företagsförvärv Bestämmelsen om missbruk av dominerande ställning i konkur renslagen motsvarar nästan ordagrant artikel 86 i Romfördraget.
Plexiglas stjärna

konstant kissnödig man
oslo botanical gardens
vad ar valuta
bagerier göteborg
vem begår flest brott i sverige
jk trädfällning sandviken

Det är inte i sig förbjudet att ha en dominerande ställning som företag, men denna ställning får inte missbrukas på ett sätt som strider mot unionens konkurrensregler, till exempel genom att missgynna konsumenterna. Missbruk av en dominerande ställning, konkurrensbegränsande samarbete, företagskoncentration.


Dwarf signal dimensions
konservatism och staten

Bedömning av huruvida utnyttjande av dominerande ställning förekommer, består av tre kronologiska steg. Inledningsvis (1) definieras den relevanta marknaden, för att sedan kunna (2) beräkna företagets marknadsandel och huruvida de har en dominerande ställning samt (3) bedöma huruvida den dominerade aktören utnyttjat sin position This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties. Treaties currently in force; Founding treaties Detta expansiva agerande blir särskilt problematiskt med tanke på Postnords dominerande ställning på brevmarknaden. Med en marknadsandel på 87 procent räknat i omsättning och 77 procent räknat i andel utdelade brevförsändelser är Postnord fortfarande, drygt 25 år efter avregleringen, marknadens dominerande aktör. konkurrensrätt författningar: artikel 101 och 102 fördraget om europeiska unionens funktionssätt (feuf), konkurrenslag (2008:579) (kl), kommissionens En marknadsandel som överstiger 40 procent av den relevanta marknaden är ett tecken på en dominerande ställning, men företagets marknadsandelar är inte avgörande.