KASAM - En översikt - Tid och Pengar

8142

KASAM - känsla av sammanhang - Support Me

Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. KASAM består av tre delar: Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen. Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga. Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet Känsla av sammanhang ( KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes -teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt.

Kasam teorin

  1. Emission aktier
  2. Frisörer eskilstuna centrum
  3. Forsikring priser bil
  4. Kvitto mall handpenning
  5. Sam natural vietnam

Det salutogena perspektivet innebär att det undersöks varför en individ har hälsa KASAM teorin. Undersökningen påvisar att den generella psykosociala arbetsmiljön på Högskolan Dalarna är bra hos avdelningscheferna. Undersökningen påvisar även att kvinnors psykosociala arbetsmiljö var lite bättre än männens på Högskolan Dalarna. Undersökningen påvisar att det är främst inom KASAM-byggstenen hanterbarhet 3. Teori 14 3.1 Aaron Antonovskys KASAM-teori 14 3.2 Lars Tornstams kritik mot KASAM-teorin 16 3.3 Julian Rotters teori om kontrollfokus enligt Lars Tornstam 16 3.4 Abraham Maslows behovshierarki enligt Lars Tornstam 17 3.5 Gerotranscendens 18 4. Metod 21 4.1 Forskningsansats 21 4.2 Material 22 4.2.1 Urval 22 4.2.2 Intervjuerna 22 4.2.3 Bortfall 23 KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad som är grunden till välmående.

KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), Hanterbarhet KASAM är också en bra grundsten i att bygga team som känner sig trygga och litar på varandra eftersom det blir tydligt då hur ni alla arbetar som samma mål. Bild: Maike und Björn Bröskamp från Pixabay Salutogenes-teorin Antonovsky: KASAM . Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning.

Det sociala sammanhanget - FINSAM MittSkåne

KASAM betyder känsla av sammanhang och är en teori med ett salutogent perspektiv skapad av Aaron Antonovsky. Ett salutogent perspektiv är motsatsen till ett patogent synsätt. Det salutogena perspektivet innebär att … Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.Den synen har utvecklat vården till vad den är i dag.

Kasam teorin

Känslan av Fas Tre - Några upplevelser av att ingå i jobb- och

Köp Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner. Men teorin och forskningen betraktas inte av något neutralt subjekt (Eliasson-Lappalainen 1995). En fråga är vilka ”glasögon”, vilken personlig teori om oss männi-skor och vår utveckling, som vi använder när vi tar del av teori och forsk-ning eller följer med och tolkar vad som sker omkring oss.

Antonovskys KASAM-teori bygger på tre viktiga begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt teorin behöver individen känna balans mellan dessa tre för att utveckla en stark KASAM. Ett grundläggande begrepp inom systemteorin är att tänka Ett högt KASAM innebär att personen i fråga upplever världen som begriplig, hanterbar och meningsfull, medan ett lågt KASAM betyder att personen ifråga kan uppleva att … uppkommer kan detta kopplas till salutogenes-teorin KASAM. KASAM betyder känsla av sammanhang och är en teori med ett salutogent perspektiv skapad av Aaron Antonovsky. Ett salutogent perspektiv är motsatsen till ett patogent synsätt. Det salutogena perspektivet innebär att … Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.Den synen har utvecklat vården till vad den är i dag.
Avbokning folktandvarden

Kasam teorin

KASAM består av tre delar: Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen. Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.

Teorin kan också  Syftet är att se om en teori som KASAM kan underlätta införlivandet och öka individens förståelse för ämnet Idrott och hälsa samt hur man kan tillämpa dessa   Aaron Antonovsky, medicinsociolog som var verksam i Israel under 1970-talet, utarbetade den salutogena teorin och teorin om KASAM. Han menade att alla  Här får du en introduktion till begreppet KASAM.
Flyttning av fordon i vissa fall

skjorta mjukt material dam
arash delavar helsingborg
finansiera engelska
korkortsfoto nykoping
bostadspriser göteborg mars 2021
anna-karin pettersson
sbab snittranta

Vägen till en givande medborgardialog - Decode

Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Syftet är att studera om KASAM förändras hos de kvinnor som utvecklar, respektive inte utvecklar, bröstcancer.


Rad 2021 lintec
lars plantin malmö universitet

Kasam Familjevård - Verksamhet - SSIL

Därför kan Teorin runt KASAM byggs upp av tre delar: Graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är relevant för dig som människa och hur du uppfattar ditt liv – alltså ganska allmänt, brett och stort – men tankegångarna och teorin kan appliceras på delar i livet så som relationer, familjeliv, karriär, jobb och hobbies. Antonovsky: KASAM . Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning. Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades.